ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่: ปีการศึกษา 66

 

 

วันที่ รายการ หมายเหตุ

30/02/2566

ร่วมลงนามทำ MOU กับโรงเรียนเทียนร่าย เมืองเฮ่อปี้ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

30/02/2566

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์  

25/02/2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย จังหวัดแพร่  

20/05/2566

ประชุมเชิงปฏิบัติ "โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566"  
15/05/2566

WELCOME BACK TO JAROENSIL SCHOOL  วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 
11/05/2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่ Thailand 4.0

 
10/05/2566

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 

 
09/05/2566

พิธีเบิกเนตรองค์ขงจื้อ

 
22/04/2566

บริจาคหินแกะสลักรูปท่านขงจื้อ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวจีน มาประดิษฐาน ณ ลานนำ้พุเดิมหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

31 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 244 ครั้ง