กิจกรรม “รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมาถึงในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566” ณ บริเวณโรงเรียนเจริญศิลป์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนเจริญศิลป์

จัดกิจกรรม “รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่จะมาถึงในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566”

ณ บริเวณโรงเรียนเจริญศิลป์


2023年5月10日,Nongkran Kaewkla女士与Charoensin学校的工作人员一起组织了一场竞选活动,

旨在支持众议院议员的选举。该选举将于2023年5月14日在Charoensil学校举行。

 

 

 

11 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 226 ครั้ง