ประชุมเชิงปฏิบัติ "โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566" ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

 
นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์
 
 
มอบหมายให้ นางสาวศุภกาญจน์ อุ่นคำมี และนางปฐมาวดี จันสี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ "โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566"
 
 
ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอ เมือง จังหวัดแพร่
เพื่อกำกับติดตามการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา และนำมาปรับใช้ในลำดับต่อไป
 
 
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00 น ถึง 16.30 น.
 
 
 
2023年5月20日帕府公立中兴学校校长派中文老师张扬宪、
巫金青参加位于教育局大礼堂举办的主题为“ 2022年红十字会活动传播项目”的研讨会。
 
 
 
 
 
 

29 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 226 ครั้ง