อบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย จังหวัดแพร่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ.

นางสาว นงคราญ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์
มอบหมายให้ นางสาวพิกุลทอง วัฒนานุพนธ์ ครูแกนนำ อย.น้อย
 
 
พร้อมด้วย นักเรียนแกนนำ อย.น้อย จำนวน 3 คน ได้แก่
ด.ญ. รดาณัฐ จิตใจ
ด.ญ.จิตรอนงค์ พรมเกตุ
ด.ญ. รัญชน์ลดา อุ่นวงค์
 
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย จังหวัดแพร่
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ. ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส
 
ในการอบรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และได้ปฎิบัติกิจกรรมหลากหลายซึ่งเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้กับทางโรงเรียน
 
 
2023年5月25日
 
帕府公立中兴学校校长派
PIGULTHONG WATTANANUPHON老师及念新、曼玉、
世玲同学参加位于MAEYOM PALACE酒店SAKTHONG大会议室举办的主题为“ 带领食品药品”的研讨会。
 
 
 

29 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 229 ครั้ง