เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

โรงเรียนเจริญศิลป์ขอเเสดงความยินดีกับ
 
 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 
 
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
 
 
- ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (SMTE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 มีนาคม 2567

ผู้ชม 228 ครั้ง