นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์

โรงเรียนเจริญศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ห้องเรียนพิเศษ ESC (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) และ

ห้องเรียนพิเศษ EP (ภาษาอังกฤษ)

 

โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2567

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

14 มีนาคม 2567

ผู้ชม 231 ครั้ง