สัญลักษณ์/สี

 

 

   
 สัญสักษณ์ของโรงเรียน  
   รูปวงกลมสองวงซ้อนกันระหว่างเส้นรอบวงของวงกลม


ด้านบนเป็นชื่อโรงเรียนเจริญศิลป์
ด้านล่างชื่อโรงเรียนเป็นภาษาจีน
ภายในวงกลมวงในเป็นรูปกุญแจ


กุญแจ หมายถึง โรงเรียนเจริญศิลป์เป็นสถานที่ให้การศึกษา เปรียบเสมือนกุญแจไขไปสู่ความก้าวหน้าของนักเรียน

   
 สีประจำโรงเรียน  
 

 สีแดง–เหลือง


สีแดง หมายถึง แสงอันสว่างไสวและความอบอุ่น
สีเหลือง หมายถึง ทรงเกียรติภูมิ เกียรติยศสูงส่ง

 


30 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 234 ครั้ง