หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อ

โรงเรียนเจริญศิลป์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔/๑ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐


           โทรศัพท์  :    ๐๕๔-๕๑๑๕๗๑
           โทรสาร    : ๐๕๔-๕๑๑๕๗๑ ต่อ ๑๐๔
            e-mail    :    jaroensil_phrae@hotmail.co.th


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


05 กันยายน 2560

ผู้ชม 204 ครั้ง