รายละเอียดการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนเจริญศิลป์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔/๑ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๑๑๕๗๑
โทรสาร ๐๕๔-๕๑๑๕๗๑ ต่อ ๑๐๔
e-mail : jaroensil_phrae๑ @ hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ฟอร์มติดต่อ