ข่าวประกาศ

            s

ประกาศรับสมัคร นักเรียนห้องเรียนไตรภาษา ICEP ( Intensive Chinese English Program )

ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ,อนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 1

ผลงานนวัตกรรม Best Practice สำหรับเด็กปฐมวัย

ชือผลงาน "การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนและตัวเลข 1 -10"

ร่วมลงนามทำ MOU กับโรงเรียนเทียนร่าย เมืองเฮ่อปี้ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการทำสัญญาแลกเปลี่ยนทางภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย-จีน และเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทียนร่

4

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอคลิป

อบรมบุคลากร